Shima Manager Team

Shima Manager Team

Herr X.g LIU (Shima-Inhaber) Herr C. LIANG Frau J. WU

Jason Guo

Jason Guo

Top Sushi Chefkoch Jason Guo

E. J. Ong

E. J. Ong

Gesellschafter E.J. Ong

Shima Service Team

    Shima Service Team